Biltema trallolja

Träolja, 3 l – Biltema.se

Träolja är en olja som används för att skapa en plastliknande beläggning på trä. Denna beläggning ger träytan en slitstark och skyddande finish. Hur länge …

Färglös träolja med 35 % linolja. För behandling av tidigare laserat eller obehandlat virke. Skyddar mot vatteninträngning och uttorkning. För utomhusbruk. Hårt utsatta ytor bör normalt behandlas minst en gång om året. Är inte skadlig för nyttoväxter Bruksanvisning:  Ytan måste vara rengjord och torr (14 % fuktighet). Fibrer i gamla och grånande ytor slipas. Träoljan påföres med pensel. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa fuktad med alifatnafta/lacknafta inom 15 minuter efter påföring. Oljan appliceras i flera skikt med mellanliggande tork tills ytan är mättad och inte suger in mer olja.  OBS! Ej avsedd för sprutapplicering. OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,

Köp【Träolja】hos Biltema – Varför betala mer?

Köp【Träolja】hos Biltema – Varför betala mer? – Biltema.se

Produkten är baserad på silikonalkyd, som har bäst UV-beständighet av alla existerande alkydoljor, samt på kinesisk träolja, som har bäst penetration och …

Vid köp av olika typer av träoljor för utomhus- och inomhusbruk ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Träolja V – Biltema.se

Paraffinolja 100 %, 500 ml … Avsedd för obehandlade eller tidigare inoljade träprodukter. Genom regelbunden inoljning får träprodukten bättre motståndskraft mot …

Träolja V

Kinaolja – Biltema.se

Baserad på kinesisk träolja (”tung tree oil”) vilket ger utmärkt djupinträngning. Av oljedelen är 85% tungträolja. Innehåller även linolja och fet alkyd.

Kinaolja

Terrasslasyr, 2,5 L – Biltema.se

Torkande alkydträolja för behandling av snickerier, dörrar, utemöbler etc. av ädelträ. Gäller både tidigare behandlat trä och obehandlat trä. Speciella …

Terrasslasyr är en pigmenterad oljelasyr på lösningsmedelsbas, för framför allt impregnerat trä utomhus. Ger ett effektivt djupskydd. Produkten är baserad på silikonalkyd, som har bäst UV-beständighet av alla existerande alkydoljor, samt på kinesisk träolja, som har bäst penetration och högst vattenresistens av alla oljor. Terrasslasyr är producerad med den absolut bästa och modernaste teknologin, bl. a. används modern nanoteknik för att minimera kulörförändringar.  Terrasslasyr innehåller inga tensider, vilket ytterligare minskar risken för fuktupptagning. Den motverkar sprickbildning, blånad och mögel. Produkten rekommenderas för utomhusterrasser, trädgårdsinredning och -möbler samt i övrigt där man önskar ett transparent skydd utan att bygga upp ett färgskikt. Oljans djuppenetrerande egenskaper gör produkten idealisk att använda på t.ex. teak och andra hårda eller feta exotiska träslag. Terrasslasyr är även bästa alternativet för målning av timmerhus, då man vill undvika en ytfilm som kan krackelera. Bruksanvisning: Underlaget ska vara fast, torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas. Applicera Terrasslasyr med pensel, doppning eller trasa, tills underlaget slutar suga. Efter några minuter torkas överskottet av med trasa eller svamp. Efter tork upprepas behandlingen vid behov. Terrasslasyr ska tränga in i underlaget och inte bilda en film ovanpå. Den höga torrhalten gör att Terrasslasyr inte lämpar sig som grundolja för efterföljande övermålning med färg. OBS! I nnehåller torkande oljor. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Paraffinolja 100 %, 500 ml – Biltema.se

31 maj 2009 — Hej! Nån som testat träoljan från Biltema? På beskrivningen låter den ju bra. … Väderbeständig och vattenavvisande alkydolja med UV-filter.

Paraffinolja 100 %, 500 ml

Bänkskiveolja, 500 ml – Biltema.se

7 apr. 2015 — Citygross, Biltema, Jem&Fix, Rusta, Eko, och Byggmax, XL-Bygg…. Vilken av dessa ger mest valuta för pengen om jag inte vill gå på Alcro, …

Bänkskiveolja, 500 ml

Ädelträolja, 1 L – Biltema.se

Ädelträolja, 1 L

Nån som testat träolja från Biltema? – TräSnack – Maringuiden

Träolja till altanen. – Byggahus.se

Träolja till altanen. | Byggahus.se

Dags för inoljning av ett stycke trädäck… nu till frågan: Det finns ju träolja i stort sett överallt, ica,coop, bensinstationen jem&fix osv…

Keywords: biltema trallolja, trallolja biltema